Qualitat de l’aigua

6 de novembre de 2023

Característiques de l’agua que bevem

Més informació

Organigrama

6 de novembre de 2023

Document amb l’estructura organitzativa de l’empresa i les diferents àrees de gestió

Més informació

Indicadors tècnics i econòmics

6 de novembre de 2023

Coneix les princpals dades tècniques i financeres de la companyia

Més informació