Legal

El domini http://www.aiguesdebanyoles.com és propietat de l’empresa AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U, amb el NIF CIF A-17/000977 Registre Mercantil de Girona, Tom 22, Full 1.028, Foli 124. El domicili de l’empresa és Passeig de la Puda, 70 – 17820 Banyoles (Girona). També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. 972 570 101 o l’e-mail: info@aiguesdebanyoles.com

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U.

Responsabilitat en els enllaços:

AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U inclou en el seu lloc web tot un seguit d’enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d’aquests. AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de AIGÜES DE BANYOLES, S.A.U amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oblit, limitació de tractament, portabilitat i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Passeig de la Puda, 70 – 17820 Banyoles (Girona) o a la direcció de correu electrònic info@aiguesdebanyoles.com, adjuntant copia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Contacte

Informació

Adreça:
Passeig de la Puda, 70, 17820 Banyoles (Girona)

Avaries i reclamacions gratuïtes:
900 101 340

Telèfons:
Tel. 972 570 101 - Fax 972 573 106

Links d'interès:
Nota legal
Política de cookies

Ens vols dir alguna cosa?