Qüestionari de satisfacció dels clients

Amb l’objectiu d’obtenir indicadors que ens permetin millorar el nostre servei els fem arribar l’enquesta sobre la satisfacció dels clients. Els agraïm per endavant la seva col.laboració.

 • EMPRESA/NOM:

   • 1. Atenció al client:

   • Nivell d’atenció rebuda:

    0
   • Facilitat de contacte:

    0

    2.Resultat de les anàlisis:

   • Claredat en la lectura dels resultats:

    0
   • Possibilitat de consultar dubtes:

    0
   • Informació tècnica en cas d’incidències:

    0

    3.Servei realitzat :

   • Termini de realització de les anàlisis:

    0
   • Qualitat dels treballs:

    0
   • Relació servei/preu:

    0
   • Nivell de satisfacció global del servei:

    0

    Observacions