Qüestionari abonats

Per tal de millorar la prestació del servei pot completar el següent qüestionari d’atenció al client

 • 1. S’ha quedat vostè sense aigua per culpa del servei en el darrer any?

  Quantes vegades recorda?

 • 2. En cas d'haver-se quedat sense aigua, ha rebut vostè suficient informació?

 • 3. Recorda quines varen ser les durades aproximadament de les interrupcions?

 • 4. Beu vostè habitualment aigua de l'aixeta?

 • 5. L'aigua surt amb suficient pressió a la seva llar?

 • 6. Ha fet vostè alguna reclamació al servei en el darrer any?

  Quantes vegades recorda?

  Se li ha resolt amb brevetat?

  Per què no se l'hi ha resolt el problema?

 • 7.Té coneixement que en la factura de l'aigua s'inclouen altres conceptes externs al servei?

 • 8. Creu que el preu de l'aigua és equilibrat?

 • 9. Creu que la informació que apareix a les factures es prou detallada i clara?

 • 10. Heu realitzat alguna mesura a la vostra llar per a la reducció del consum d'aigua?

  En cas afirmatiu ens podeu indicar quina?