Laboratori

Unitat responsable de realitzar el control analític de la qualitat de l'aigua

Situat a les instal·lacions centrals d’Aigües de Banyoles al Passeig de la Puda, és el responsable de realitzar el control analític de la qualitat de l’aigua. Conscients d’aquesta realitat, l’empresa disposa d’un equip humà altament qualificat en la seva tasca i totalment adaptat a la normativa exigida.

El laboratori efectua anàlisi analític de l’aigua de la xarxa de subministrament; anàlisi d’aigües de piscines; anàlisi analític en pous i fonts particulars i públiques; i consultoria i assessorament.

Ofereix els seus serveis tant a la pròpia empresa com a clients externs (ajuntaments, empreses particulars i cases de colònies, entre d’altres).

Un recurs natural a les vostres llars

Els nostres serveis

Les principals activitats del Laboratori, al servei de la pròpia companyia i també dels clients externs com poden ser ajuntaments, empreses privades, cases de colònies, etc, són els següents:

  • Anàlisi analític de l’aigua de la xarxa de subministrament
  • Anàlisi d’aigües de piscines
  • Anàlisi analític en pous i fonts particulars i públiques
  • Consultoria i assessorament