Questionari abonats

Qüestionari abonats --
Per tal de millorar la prestació del servei pot completa el següent qüestionari d'atenció al client

Introdueix la teva adreça electrònica*

1. S'ha quedat vostè sense aigua per culpa del servei en el darrer any?*

En cas que si, quantes vegades recorda?

2. En cas d'haver-se quedar sense aigua, ha rebut vostè suficient informació?*

3. Recorda quines varen ser les durades aproximadament de les interrupcions?*

4. Beu vostè habitualment aigua de l'aixeta?
*

5. L'aigua surt amb suficient pressió a la seva llar?*

6. Ha fet vostè alguna reclamació al servei en el darrer any?*

Quantes vegades recorda?

Se li ha resolt amb brevetat?*

En cas que no, per què no se l'hi ha resolt el problema?

7.Té coneixement que en la factura de l'aigua s'inclouen altres conceptes externs al servei?*

8. Creu que el preu de l'aigua és equilibrat?*

9. Creu que la informació que apareix a les factures es prou detallada i clara?
*

10. Heu realitzat alguna mesura a la vostra llar per a la reducció del consum d'aigua?
*

En cas afirmatiu ens podeu indicar quina?

Questionari servei d'avaries

Qüestionari del servei d'avaries
Si ha patit alguna avaria o incidència en el servei ens pot deixar la seva opinió sobre l'atenció rebuda

Nom i cognoms

Correu electrònic

1. Facilitat en contactar amb el servei de guàrdia*

2. Atenció a les seves peticions/reclamacions*

3. Valoració tracte rebut*

4. Resposta obtinguda*

4. Resposta obtinguda*

5. Temps de resolucio del problema*

6. Valoració dels serveis realitzats posteriorment*

Observacions

Questionari laboratori

Qüestionari laboratori
Qüestionari de satisfacció dels clients
Amb l'objectiu d'obtenir indicadors qe ens permetin millorar el nostre servei els fem arribar l'enquesta sobre la satisfacció dels clients. Els agraïm per endavant la seva col·laboració

EMPRESA/NOM*

Correu electrònic

Nivell d'atenció rebuda*

Facilitat de contacte:*

Claredat en la lectura dels resultats:*

Possibilitat de consultar dubtes:

Informació tècnica en cas d’incidències:

Termini de realització de les anàlisis:

Qualitat dels treballs:

Relació servei/preu:

Nivell de satisfacció global del servei:

Observacions

Factura

Coneix els detalls de la factura d'Aigües de Banyoles passant el cursor damunt dels diferents conceptes

Contacte

Informació

Adreça:
Passeig de la Puda, 70, 17820 Banyoles (Girona)

Avaries i reclamacions gratuïtes:
900 101 340

Telèfons:
Tel. 972 570 101 - Fax 972 573 106

Links d'interès:
Nota legal
Política de cookies

Ens vols dir alguna cosa?