AVÍS: Renovació de comptadors

1 gener del 2024

Aigües de Banyoles, S.A.U informa que en compliment de la normativa vigent (Ordre ICT/155/2020 de 7 de febrer de 2020 del MINISTERIO DE INDÚSTRIA COMERCIO Y TURISMO) ha començat a substituir de forma progressiva els comptadors manuals de mesura per comptadors intel·ligents que, entre d’altres funcions, permetran la lectura a distància dels consums així com fer el seguiment i donar ràpida resposta a possibles incidències.

Aquests treballs s’han començat a fer a les urbanitzacions i nuclis de població més allunyades del centre, on els comptadors estan disposats de forma individual a l’exterior de la finca, cosa que sovint en dificulta la gestió. Progressivament es renovaran la resta del conjunt de comptadors dels abonats. Per fer el canvi, no serà necessària la presència del client.

El cost de la substitució anirà a càrrec d’Aigües de Banyoles, S.A.U i el client només haurà d’abonar una quantitat en concepte de lloguer i manteniment de l’aparell que es facturarà bimestralment amb el consum d’aigua.

Si necessiteu qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte al telèfon 972570101.Contacte

Informació

Adreça:
Passeig de la Puda, 70, 17820 Banyoles (Girona)

Avaries i reclamacions gratuïtes:
900 101 340

Telèfons:
Tel. 972 570 101 - Fax 972 573 106

Links d'interès:
Nota legal
Política de cookies

Ens vols dir alguna cosa?